sonna

Parná lokomotíva 434.2338

Trocha z histórie našej parnej lokomtívy

Autor: Jaromír Bittner

Coby 170.560 ji v rámci dodávky série lokomotiv 170.544 až 561 (pod číslem objednávky 50254 z roku 1915) ji Rakouským státním drahám dodala 1. českomoravská s výr. č. 646/1917 v prvním čtvrtletí 1917. První tlaková zkouška kotle nese datum 27. 2. 1917. Spolu s ní pod týmž číslem objednávky přišly tendry 156.1250 až 1280 od firmy Ringhoffer, k této byl přiřazen 156.1253. Koncem roku 1918 je hlášena ve stavu výtopny Klatovy ale s poznámkou, že je v dílnách Plzeň. V Kryšpínově systému dostala označení 434.0226. Roku 1933 je lokomotiva hlášena v programu na stavbu nových kotlů, a to na leden, kotel měla vyrobit dílna Plzeň. Mašinka dlouho „odolávala“ rekonstrukci na dvojčitou. Válečný osud ji „zavál“ na východ. Díky tomu, že její evakuace před frontou mířila do obvodu ŘSD Hradec Králové, máme zásluhou zachovach archivních dokumentů poměrně detailní genezi její cesty. Výtopna Břeclav (tehdy u DR Bw Lundenburg) telegraficky hlásí, že 30. 12. 1944 v 16.30 byla lokomotiva 56.3321 jako lokomotivní vlak 90802 odeslána do obvodu hradeckého ŘSD  s dalšími evakuovanými stroji (DR 52.5286, 56.3132 a MÁV 220.204, 377.295, 377.046, 377.078 a 377.605.) Dne 17. 3. 1945 byla jako provozní dovezena k odstavení na trati Smidary – Vysoké Veselí. Nacházelo se tu zhruba 250 odstavených lokomotiv evakuovaných před postupující východní frontou (tzv. OST-lok.). K ČSD byla administrativně „převzata“ 27. 8. 1945. K 31. 12. 1945, označena jako 434.0500 s tendrem 516.0321 a vedena ve stavu výtopny Praha Mas. n., služebna Kolín.

V roce 1946 došlo konečně k její rekonstrukci na dvojčitou a přeznačení na 434.2338. Další osud jen telegraficky: od  1. 8. 1947 sloužila ve výtopně Nymburk, v 50. letech v Hradci Králové, Havl. Brodě a Chocni, odkud šla 19. 1. 1963 do LD Trutnov. Zde byly lokomotivy 434.2 nasazovány v … turnusových skupinách na ramenech do … Až do příchodu prvních lokomotiv řady 556.0 v roce 1968 byla řada 434.2 nosnou řadou trutnovského depa v nákladní dopravě. S přicházejícími dalšími 556.0 uvolňovanými z hlavních tratí dodávkami motorových lokomotiv řady T 679.1 i elektrizací jižního tahu mohla být část lokomotiv řady 434.2 přesunuta do jiných dep. To se týkalo i 434.2338, jež byla od 24. 1. 1969 předána do LD Kralupy n. Vltavou. Tam nejprve v GVD 1969/1970 jezdila ve čtyřdenní  turnusové skupině  03 spolu s 434.2156, 2190, a 2216. V grafikonu 1970/1971 jezdila v pětidenním oběhu v TS 02. Od 10. 8. 1970 do 25. 9. 1970 absolvovala opravu Lg v Lounech a od ledna 1971 šla opět do TS 02. Od 23. 5. 1971 jezdila v postrkové službě jako Pk I, kde ji v grafikonu 1972/73 nahradil stroj 434.2206 a 434.2338 přešla na vlaky Mn 86610/ 611. Od 15. 2. 1974 až do 29. 5. 1975 jezdila na záloze ve Slaném, kdy byla nahrazena opět lokomotivou 434.2206.  Od grafikonu 1973/74 byla zařazena letmo, v září až říjnu 1973 byla v dílnách a v březnu a dubnu 1974 jezdila opět ve Slaném (TS 21). Od června do října 1975 studená, v září jí propadla lhůta kotle. 7. listopadu byla přistavena do Lvo opravy v dílnách Česká Lípa Oprava s odročením zostřené prohlídky kotle byla dokončena 6. ledna 1976. Krátce poté byla nasazena ve Zlonicích. Od dubna 1976 opět posunovala ve Slaném, v roce 1977 střídavě topila v depu (tzv.  garáž) a nebo stála studená. Další kotlovou prohlídku absolvovala od 19. 1. do 22. 3. 1977, od 25. 10. 1977 byla vedena jako záloha depa. Ještě v říjnu 1977 byla spatřena na posunu v depu, ale od 27. 10. 1977 už stála studená a trvale odstavena z provozu. K datu 5. 9. 1979 propadla kotlově a zručena byla 22. 12. 1979 výnosem čj. 23270/79. V Kralupech se nacházela nejméně do července 1980. Od 1. 7. 1983 se jí ujalo muzeum v Žilině, s převodem pod křídla MDC (ŽSR) Bratislava byla potvrzena záchrana této lokomotivy, která se v současnosti opravuje do provozního stavu. Jedná se mezi zachovalými „čtyřkoláky“ o jediný, který má plochou dyšnu Giesl a navíc je spřažen s velkým tendrem 818.0116.

Zdroj fotografii: internet

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 902 104 756
E-mail: khkv@khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.