sonna

2 percentá z dane

Vážení priatelia železničnej histórie aj v roku 2019 nám môžete venovať vaše 2 % zo zaplatenej dane, pomôžete nám pri údržbe a obnove historických koľajových vozidiel. 

ĎAKUJEME!

Podporiť nás môžete aj finančne na číslo účtu v Slovenskej sporiteľni: SK2309000000000446010342, z ktorého financie použijeme na opravu a záchranu historických koľajových vozidiel. Podporiť nás môžete aj 2 percentami z dane. Vyplniť tlačivo je veľmi jednoduché. 

ZAMESTNANCI – zvyšok za Vás vybaví Vaša mzdová učtáreň. Tlačivo môžete odovzdať tiež osobne na ktoromkoľvek daňovom úrade, alebo nám ho zašlite najneskôr do 20. apríla 2019.

ŽIVNOSTNÍCI – poradí Vám Vaša účtovníčka, alebo nás kontaktujte. NEZABUDNITE!!! 2% z dane treba vyznačiť v daňovom priznaní za rok 2018 a odovzdať ho najneskôr do konca marca 2019.

Dokumenty na stiahnutie

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 905 496 426
E-mail: khkv @ khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.