sonna

Vitajte na stránke priateľov histórie železníc

Klubu historických koľajových vozidiel pri rušňovom depe Haniska pri Košiciach.

Klub historických koľajových vozidiel pri Rušňovom depe Haniska je občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2003 a jeho cieľom je v spolupráci s Múzejno-dokumentačným centrom ŽSR: 

opravovať - udržiavať - prevádzkovať historické koľajové vozidlá. 

Snahou členov, priateľov a sympatizantov klubu je uchrániť aspoň kúsok krásnej minulosti, spojenej s koľajnicami a železničnou technikou na Slovensku a v Čechách. Snažíme sa exponáty oživovať a predvádzať tak, aby ich verejnosť mohla vidieť v plnej kráse, ako pred rokmi v plnej prevádzke. Aj preto organizujeme historické jazdy a zúčastňujeme sa na pravidelných zrazoch a výstavách historickej, železničnej techniky. Zároveň je možné si od nás koľajové vozidlá prenajať.

Nostalgické a propagačné jazdy

KHKV okrem opráv a údržby historických koľajových vozidiel ponúka a zabezpečuje:
► jazdy nostalgických vlakov
► jazdy reprezentačných historických vlakov
► jazdy komerčné a propagačné 
► jazdy do zahraničia
► jazdy po normálnom aj širokom rozchode
► zúčastňuje sa výstav historických koľajových vozidiel

Formou reklamy a reklamných jázd ponúka KHKV partnerstvo všetkým komerčným subjektom, ktoré by venovali časť svojich prostriedkov na záchranu železničnej dopravy na Slovensku.
Viac informácií o jazdách a kalkuláciách získate na: lehotsky@iol.sk

покрывало на кровать

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 944 481 904
E-mail: khkv@khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.