sonna

Prehľad nostalgických jázd KHKV a Detskej železnice v roku 2020

20.júna.2020

Košice - Trebišov - Sečovce - Vranov - Hanušovce - Prešov - Košice

Zemplínsky expres
27.júna.2020

Košice - Jasov - Medzev 

a späť

Rudohorský expres do Jasova a na dni Medzeva

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 944 481 904
E-mail: khkv@khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.