sonna

Prehľad nostalgických jázd KHKV a Detskej železnice v roku 2019

30. marec Košice - Levoča - Košice
„Veľký vlakový výlet na
gotický Spiš“
8. máj Košice - Veľký Šariš - Košice - Prešov - Košice
„Prešov pod parou“ - (túlanie
metropolou Šariša – prehliadka
mestom a kuriozít)
18. máj Košice - Dobšinská Ľadová jaskyňa - Telgárt - Košice „Ľadový expres pod parou“
25.-26. máj
Košice – Trebišov –Sečovce – Vranov nad Topľou - Košice
„Zemplínsky parný expres“
25. máj
Košice – Spišské Podhradie - Košice
Vlakom do Spišského Jeruzalema“
1. jún

Košice - Streda nad Bodrogom - Košice (vlak)

Streda nad Bodrogom - Sárospatak (HU) - Streda nad Bodrogom (loď)

„Vlakom a loďou dotokajských pivníc“
22. jún
Košice – Prešov – Hanušovce nad Topľou - Košice
„Veľký vlakový výlet do 
archeoskanzenu a múzea 
v Hanušovciach nad Topľou.“
13. júl
Košice – Prešov – Stará Ľubovňa - Kežmarok - Košice
„Veľký vlakový výlet do Kežmarku za EĽROm
(Európsky veľtrh ľudového remesla)“
3. august Košice - Slavec jaskyňa - Košice „Vlakom za UNESCOM“
24. august Košice - Bardejov - Košice
"Veľký vlakový výlet na Bardejovský jarmok"

Ponuka jázd

Prepravný poriadok nostalgických vlakov ŽSR  TU

Klub historických koľajových vozidiel pri RD Haniska pri Košiciach

Hanojská 4, 
040 13, Košice

Tel: +421 905 496 426
E-mail: khkv @ khkv.sk


Historický osobný motorový vozeň M 131.1538 "Ľubka", zrekonštruovali dobrovoľníci z KHKV a zamestnanci firmy Renova, Autodoprava Peter Ferenc a spoločnosť Zastrova,

za finančnej podpory projektu:

Terra Incognita

Košického samosprávneho kraja.